Blog

You are here: / /

Sprawdziany

Sprawdziany podzielone w działach na portalu Sprawdziany.net
Sprawdziany rozdzielone w kategoriach w serwisie Sprawdziany.net pozwolą szybko rozeznać się w tym, co znajduje się na portalu. Do kategorii takich zaliczają się: Tajemnice Przyrody, Planeta Nowa, Puls Życia, Wczoraj i Dziś, Nowe Słowa na Start, Chemia Nowej Ery, Spotkanie z Fizyką, Dziś i Jutro. Poszczególne sprawdziany zostały aktualizowane na aktualny rok szkolny, w zgodzie z obowiązującą reformą nauczania. Wystarczy wybrać sprawdzian z dyscypliny z jakiej ktoś się uczy. Przeglądając później odpowiedzi do sprawdzianów można utrwalić wiedzę i mieć zadowalające oceny. Duża baza sprawdzianów wspiera uczniów w tym, by poszerzali wiedzę i mieli najlepsze oceny. I z tego powodu uczniowie chętniej niż w przeszłości przystosowani są do nauczania online. Portal jest uważany za ważny, zarówno przez dzieci, jak i przez rodziców, jakim zależy na tym, żeby ich dzieci miały wzorowe oceny. Warto w takim razie doceniać, że pojawia się na nim coraz więcej materiałów.

Previous article
Staropolska Galeria Smaku
Next article
LITWA
About the author