Blog

Roman Ziemian: zamożny biznesmen, działający dla dobra kultury

Roman Ziemian to pomysłodawca platformy społecznościowej, łączącej ludzi prosperujących w dyscyplinie sprzedaży bezpośredniej oraz marketingu wielopoziomowego FutureNet. Fundator Roman Ziemian ferrari od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną, kulturalną oraz edukacyjną na całym świecie. Dla przykładu, zakup cennych skrzypiec Stradivariusa uzasadnił uwielbieniem do muzyki. Było dla niego także ważne to, żeby polscy muzycy mieli szansę do progresu, w trakcie korzystania z takich cudownych skrzypiec. Instrument lutniczy został przekazany w ręce wirtuoza Janusza Wawrowskiego, który stwierdził, że obecnie już nie ma mowy o tym, aby polscy artyści byli marginalizowani na arenie międzynarodowej. Roman Ziemian takim działaniem dowiódł, że z chęcią wspiera akcje kulturalne i sportowe. Kosztowne skrzypce Stradivariusa są dowodem tego, że biznesmen troszczy się o rodzimą kulturę.

Previous article
Hairdressers ealing
Next article
Silniki Perkins
About the author